Nu actueel

Het volgende materiaal hebben we nu onderhanden:

  • peuter materiaal

Geloofszending

De Stichting Evangelie Voor Kinderen is een geloofszending. Dit wil zeggen dat het levensonderhoud van de familie Huisman (tot januari 2023) en al het werk wat gedaan wordt bekostigd wordt door giften. Er zijn een aantal gemeenten die voor dit werk collecteren. Een aantal zondagsscholen doneren hun zendingsgeld aan onze stichting. Verder bestaat de achterban uit particulieren die door middel van giften dit werk ondersteunen.

Inmiddels ontvangen we beide AOW en een klein pensioen, dus zijn we persoonlijk niet meer afhankelijk van giften. Als u ons toch wilt ondersteunen met een gift dan zijn we daar uiteraard heel blij mee. Het EVK heeft geen ANBI status meer. U kunt uw gift overmaken naar de EVK rekening. Het nummer is: NL68 ABNA0569456460 de rekening staat op naam van het EVK.

Als u liever een gift geeft die wel belastingaftrekbaar is dan willen we u daar graag een banknummer voor geven. Neemt u dan contact met ons op.